De planeet aarde is 4,6 miljard jaar oud.

"Om die onbevattelijke tijdspanne in te dikken tot een begrijpelijk concept, beschouwen we de aarde als iemand van zesenveertig jaar. Over de eerste zeven jaar van zijn leven is absoluut niets bekend. We weten slechts dat hij op zijn 42ste tot bloei kwam. Dinosaurussen en de grote reptielen verschenen pas een jaar geleden. Zoogdieren zijn pas 8 maanden oud en halverwege de vorige week ontwikkelde zich uit de mensaap de aapmens. Het afgelopen weekend verkeerde de aarde in de laatste ijstijd. De moderne mens is pas 4 uur aanwezig en heeft nog maar een uur geleden de landbouw ontdekt. De industriele revolutie vond een minuut geleden plaats. Tijdens die laatste 60 seconden heeft de moderne mens kans gezien het paradijs te veranderen in een vuilnisbelt. Hij is in aantal toegenomen als een plaag, hij heeft het uitsterven van duizenden soorten veroorzaakt, hij heeft de planeet geplunderd op zoek naar brandstof en staat nu als een liederlijk kind, dat zich verlustigt in zijn razendsnelle opkomst, voor een oorlog waarbij alle voorgaande oorlogen in het niet verzinken, zonder enig respect voor deze oase van leven in ons zonnestelsel."

Fragment uit 'Dit Schimmenspel' van Joe Simpson (1993)